Home / Tag Archives: मराठी बाराखडी

Tag Archives: मराठी बाराखडी

Marathi Barakhadi मराठी बाराखडी

marathi-barakhadi

  Marathi barakhadi मराठी बाराखडी 2009 च्या शासन निर्णयानुसार मराठी मध्ये काही बदल झालेले आहेत. अँ ऑ हे दोन स्वर इंग्रजीतून मराठी मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.त्याच्यामुळे आता एकूण 52 वर्णाचा समावेश मराठी वर्णमालेत आहे.आधी एकूण 12 स्वर होते आता ते 14 स्वर झाले आहेत . अँ ऑ हे दोन …

Read More »